Center 101, 2393 Črna na Koroškem
02 87 048 10
Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.
A A A

Na podlagi 51. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/2018; v nadaljevanju: ZSPDS1S-1) in 16. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18) Občina Črna na Koroškem, Center 101, 2393 Črna na Koroškem objavlja

JAVNO ZBIRANJE PONUDB za prodajo nepremičnine

Objava razpisa: 9.1.2019

Rok za prijavo: 1.2.2019

Predmet prodaje:

Stanovanje št. 7, z neto tlorisno stanovanjsko površino 76,50 m2, v 3. etaži večstanovanjske stavbe na naslovu Rudarjevo 19a, Črna na Koroškem, parc. št. 61/44 k.o. 906 – ČRNA.
Izhodiščna cena: 44.327,00 EUR (z besedo: štiriinštirideset tisoč tristo sedemindvajset EUR)

Stanovanje je obremenjeno z najemnim razmerjem.

RAZPISNA DOKUMENTACIJA

PRIJAVNI OBRAZEC

IZJAVA o vezanosti

IZJAVA o sprejemanju pogojev