Center 101, 2393 Črna na Koroškem
02 87 048 10
Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.
A A A

Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18), 114. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13, 68/16, 61/17 in 21/18 – ZNOrg) , Odloka o proračunu Občine Črna na Koroškem za leto 2020 (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 7/2020), Statuta občine Črna na Koroškem ( Uradno glasilo slovenskih občin štev.: 12/2017 in 59/2017) in Pravilnika o  sofinanciranju dejavnosti kulturnih društev v Občini Črna na Koroškem ( Uradno glasilo slovenskih občin št. 24/2016) objavlja Občina Črna na Koroškem

JAVNI RAZPIS za izbor programov ljubiteljske kulture, ki se bodo v letu 2020 sofinancirali iz proračuna Občine Črna na Koroškem

Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa je izbor programov ljubiteljskih kulturnih dejavnosti in kulturnih projektov, ki se bodo v letu 2020 sofinancirali iz proračuna Občine Črna na Koroškem.

Rok za oddajo prijav in način oddaje: prijavo na javni razpis za dodelitev sredstev morajo vlagatelji poslati s priporočeno pošiljko ali oddati osebno na naslovu : Občina Črna na Koroškem, Center 101, 2393 Črna na Koroškem, od srede, 11.3.2020 do torka,  31.3.2020 do 14.30 ure.

ROK ZA ODDAJO PRIJAV PODALJŠUJEMO DO PONEDELJKA 6. APRILA 2020 DO 14.30 URE.

NOV ROK ZA ODDAJO PRIJAV PODALJŠUJEMO DO ČETRTKA, 30. APRILA 2020 DO 14.30 URE.

BESEDILO JAVNEGA RAZPISA

RAZPISNA DOKUMENTACIJA - VLOGA Z OBRAZCI

NASLOVNA STRAN OVOJNICE

PRAVILNIK IN MERILA O SOFINANCIRANJU DEJAVNOSTI KULTURNIH DRUŠTEV V OBČINI ČRNA NA KOROŠKEM