Center 101, 2393 Črna na Koroškem
02 87 048 10
Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.
A A A

Občina Črna na Koroškem, Center 101, Črna na Koroškem s soglasjem ter po pooblastilu Stanovanjskega sklada RS, javnega sklad, obvešča vse zainteresirane najemojemalce, da je odprt

                                                                                         JAVNI RAZPIS ZA ODDAJO NEPROFITNIH STANOVANJ V NAJEM.
 
Občina Črna na Koroškem razpisuje oddajo občinskih neprofitnih stanovanj v najem, ki bodo v letu 2021 oz. do novega razpisa na razpolago za oddajo in zamenjavo ter neprofitnih stanovanj, ki jih bo Stanovanjski sklad Republike Slovenije, javni sklad, Poljanska cesta 31, Ljubljana (razpisnik), Občini Črna na Koroškem dal na razpolago, pri čemer se bodo stanovanja dodeljevala v najem upravičencem po prednosti listi, ki bo izdelana na podlagi tega razpisa.
 
Števila oddanih stanovanj ni mogoče predvideti, zato se bodo stanovanja oddajala v odvisnosti od razpoložljivosti in števila upravičencev na prednostni listi.
 
Zaradi razpoložljivih stanovanj z večjo površino, lahko družine z večjim številom članov, ki živijo v stanovanjih katerih lastnik sta Občina Črna na Koroškem in Stanovanjski sklad RS, javni sklad, z manjšo površino, oddajo vlogo oz. prošnjo za zamenjavo večjega stanovanja.
 
Prosilci, ki se želijo prijaviti na razpis za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem, pridobijo obrazec vloge in točkovalni zapisnik, s katerima se prijavijo na razpis do torka, 02. 03. 2021 na spletni strani www.crna.si pod rubriko Obvestila iz uprave.
V primeru, da potrebujete potreben obrazec vloge in točkovalnega zapisnika nam to sporočite na tel.št. 02 87 04 810 vsak delovni dan.
Prosilci morajo oddati vloge z vsemi dokazili do vključno torka, 02.03.2021 osebno v tajništvu Občine Črna na Koroškem, Center 101, 2393 Črna na Koroškem ali priporočeno po pošti na isti naslov s pripisom: «NE ODPIRAJ - JAVNI RAZPIS - NEPROFITNA STANOVANJA«.
 
Vloge oddane po pošti se bodo štele kot pravočasne, če bo iz poštnega žiga razvidno, da so bile oddane do vključno torka , 02. 03. 2021.
 
Vse dodatne informacije lahko dobite na tel. 02 870 48 12. 

Besedilo javnega razpisa si lahko ogledate TUKAJ.
Vlogo za oddajo neprofitnega stanovanja v najem si lahko ogledate TUKAJ.
Obrazec za ocenjevanje stanovanjskih in socialnih razmer si lahko ogledate TUKAJ.
Pojasnila za uporabo obrazca si lahko ogledate TUKAJ.

Vlogo za zamenjavo stanovanja si lahko ogledate TUKAJ.