Center 101, 2393 Črna na Koroškem
02 87 048 10
Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.
DONACIJE POPLAVE 2023

Denarno pomoč za prizadete v občini Črna na Koroškem lahko nakažete na:

TRR: SI56 0110 0010 0007 227
SKLIC: 00 2393
NAMEN NAKAZILA: POPLAVE 2023
BIC BANKE: BSLJSI2X
KODA NAMENA: CHAR.

Hvala vam za vašo pomoč.

A A A

Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 114. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13, 68/16, 61/17, 21/18 – ZNOrg, 3/22 – ZDeb in 105/22-ZZNŠPP), Odloka o proračunu Občine Črna na Koroškem za leto 2024 (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 16/2024), Statuta občine Črna na Koroškem ( Uradno glasilo slovenskih občin štev.: 12/2017, 59/2017 in 14/2022) , Pravilnika o  sofinanciranju dejavnosti kulturnih društev v Občini Črna na Koroškem ( Uradno glasilo slovenskih občin št. 24/2016) in Pravilnika o spremembi pravilnika o sofinanciranju dejavnosti kulturnih društev v občini Črna na Koroškem (Uradno glasilo slovenskih občin št.18/2023) objavlja Občina Črna na Koroškem

JAVNI RAZPIS
za izbor programov ljubiteljske kulture, ki se bodo v letu 2024 sofinancirali iz proračuna Občine Črna na Koroškem


Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa je izbor programov ljubiteljskih kulturnih dejavnosti in kulturnih projektov, ki se bodo v letu 2024 sofinancirali iz proračuna Občine Črna na Koroškem.
Rok za oddajo prijav in način oddaje: Prijavo na javni razpis za dodelitev sredstev morajo vlagatelji poslati s priporočeno pošiljko, lahko pa jo oddajo tudi osebno na naslovu : Občina Črna na Koroškem, Center 101, 2393 Črna na Koroškem, od torka, 26.3.2024 do petka, 26.4.2024 do 13.00 ure.

SKLEP O ZAČETKU POSTOPKA

BESEDILO JAVNEGA RAZPISA

RAZPISNA DOKUMENTACIJA 1- VLOGA Z OBRAZCI

RAZPISNA DOKUMENTACIJA 2- VLOGA Z OBRAZCI

NASLOVNA STRAN OVOJNICE

PRAVILNIK IN MERILA O SOFINANCIRANJU DEJAVNOSTI KULTURNIH DRUŠTEV V OBČINI ČRNA NA KOROŠKEM

PRAVILNIK O SPREMEMBI PRAVILNIKA O SOFINANCIRANJU DEJAVNOSTI KULTURNIH DRUŠTEV V OBČINI ČRNA NA KOROŠKEM

 

Joomla! Debug Console

Session

Podatki o profilu

Uporaba pomnilnika

Database Queries