Center 101, 2393 Črna na Koroškem
02 87 048 10
Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.
DONACIJE POPLAVE 2023

Denarno pomoč za prizadete v občini Črna na Koroškem lahko nakažete na:

TRR: SI56 0110 0010 0007 227
SKLIC: 00 2393
NAMEN NAKAZILA: POPLAVE 2023
BIC BANKE: BSLJSI2X
KODA NAMENA: CHAR.

Hvala vam za vašo pomoč.

A A A

 mpik

Aktualne informacije in priložnosti za potencialne podjetnike in podjetja

 

 

AKTIVNOSTI MREŽNEGA PODJETNIŠKEGA INKUBATORJA KOROŠKA (MPIK)

 1. Metoda 6K – 6 ključnih vprašanj za podjetje pred prijavo na razpis
 1. Aktualno dogajanje v MPIK spremljajte na:

OSTALI DOGODKI

 1. Mednarodni industrijski sejem – s članom MPIK »Additio d.o.o.« do brezplačne vstopnice!
 • Zadeva: Na Mednarodnem industrijskem sejmu v Celju se bo v hali L1 na razstavnem prostoru 44 predstavilo tudi podjetje Additio d.o.o., član Mrežnega podjetniškega inkubatorja Koroška (enota Ravne). Predstavilo se bo s programom podajnih materialov za industrijski 3D tisk, industrijskimi 3D tiskalniki večjega formata, 3D tiskalniki za tisk kompozitnih in visokotemperaturnih materialov ter programom ulitkov in odkovkov. V kolikor želite brezplačno vstopnico, kontaktirajte Alena Šapka na Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.!   
 • Termin: 18. do 21. 4. 2023
 • Kraj: Celje
 • Organizator: Celjski sejem
 • Dodatne informacije in prijave: Alen Šapek, 040 980 720, Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate., www.additio.eu

 

 1. Varno delo z živili in načela HACCP
 • Zadeva: Usposabljanje je namenjeno potencialnim podjetnikom in delujočim podjetjem, ki se pri svojem delu srečujejo s proizvodnjo in prodajo živil (bari, gostišča, restavracije, okrepčevalnice, menze, slaščičarne, kavarne, turistične kmetije, pekarne, predelava, prevoz živil in drugo) in so pri izvajanju svoje dejavnosti obvezani upoštevati načela sistema HACCP. Izvajalka je Sonja Čeferin Tomaš.
 • Termin: 17. 4. 2023, 09.00-13.30
 • Kraj: online
 • Organizator: Podjetniški center Slovenj Gradec d.o.o.
 • Dodatne informacije in prijave:https://rb.gy/u67ih

 

 1. Spletna predstavitev: Start-up izvozni pospeševalnik - Indija 2023
 • Zadeva: V sodelovanju z EU-India INNOCENTER vas SPIRIT Slovenija vabi k udeležbi v 8-tedenskem hibridnem programu (spletni program in obisk trga), katerega cilj je preučitev priložnosti na indijskem trgu, potrditev primernosti vašega izdelka s strani potencialnih kupcev in prilagoditev vaše ponudbe zahtevam indijskega trga.
 • Termin: 18. 4. 2023
 • Kraj: online
 • Organizator: SPIRIT Slovenija
 • Dodatne informacije in prijave:https://rb.gy/apog4

RAZPISI in VIRI FINANCIRANJA

 1. Javni razpis za izvedbo ukrepa spodbujanja samozaposlovanja v občini Ravne na Koroškem v letu 2023
 • Zadeva:Upravičenci do pomoči so samozaposlene osebe, ki izpolnjujejo naslednje pogoje: gospodarski subjekt mora imeti sedež in dejavnost na območju Občine Ravne na Koroškem; dejavnost mora pomeniti edini in glavni poklic; oseba mora biti samozaposlena za polni delovni čas; samozaposlitev se mora ohraniti najmanj eno leto po podpisu pogodbe o dodelitvi dotacije; stalno prebivališče prijavitelja na območju Občine Ravne na Koroškem; samozaposlitev mora biti pričeta v obdobju od 1. 8. 2022 do 15. 11. 2023. Višina sredstev, ki jih prejme posamezni upravičenec, znaša 1.000 EUR
 • Rok prijave: 15. 11. 2023 oz. do porabe sredstev
 • Razpisovalec: Občina Ravne na Koroškem
 • Dodatne informacije: https://www.ravne.si/objava/746962

 

 1. P1 plus 2023 – Garancije sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere
 • Zadeva:Namen razpisa je omogočiti hitrejše, lažje, predvsem pa ugodnejše pridobivanje bančnih kreditov MSP. Upravičenci so mikro, mala in srednje velika podjetja, ki so organizirana kot gospodarske družbe, s.p.-ji, zadruge, zavodi ter socialna podjetja (so.p.). Upravičeni stroški so materialne in nematerialne investicije ter obratna sredstva. Podjetje mora imeti vsaj enega zaposlenega za polni delovni čas.Podjetja lahko zaprosijo za garancije Sklada v višini do 80% vrednosti kredita.Obrestna mera: 6 mesečni EURIBOR + 0,35% / 0,60% / 0,85%, odvisno od kreditno-garancijske linije.
 • Rok prijave: 15.4., 5.5., 25.5., 15.6., 5.7., 1. 9., 15. 9., 1. 10., 15. 10.2023
 • Razpisovalec: Slovenski podjetniški sklad
 • Dodatne informacije: https://rb.gy/cjizd

 

 1. Javni razpis za finančni produkt - BIZI PF
 • Zadeva:Finančni produkt BIZI PF po vsebini predstavlja premostitveno posojilo, katerega cilj je hitrejša izvedba projektov z odobrenimi evropskimi in/ali nacionalnimi nepovratnimi sredstvi.Posojilna sredstva tega produkta so tako namenjena pred-financiranju posameznih že odobrenih projektov.
 • Rok prijave: 31. 12. 2023 oz. do porabe sredstev
 • Razpisovalec: Slovenski regionalno razvojni sklad
 • Dodatne informacije: https://rb.gy/7asqt

 

 1. Javni razpis DREAM (Digital Resilience Europe for Advanced Manufacturing)
 • Zadeva:Splošni cilj razpisa DREAM je finančno podpreti majhne in tržno usmerjene projekte, v katere so vključena MSP, ki vključujejo uporabo digitalnih tehnologij v proizvodnih okoljih. Finančna podpora DREAM bo dodeljena konzorciju, ki se bo prijavil na javni razpis DREAM in pokazal, kako izvajanje inovativnih digitalnih tehnologij podpira zeleni prehod proizvodnih procesov, zlasti glede izboljšane in učinkovitejše uporabe virov (energija, voda, zaloge, materiali). Prav tako si razpis prizadeva pospešiti dostop do trga novih digitalnih izdelkov in storitev, ki jih zagotavljajo tehnološka MSP, in se uporabljajo na področju proizvodnje.Zagotovil bo finančno podporo dvema različnima vrstama ukrepov, in sicer: ukrepi za izdelavo prototipov ter demonstracijski ukrepi.
 • Rok prijave: 25. 5. 2023
 • Dodatne informacije: https://rb.gy/0tixt

 

 1. Javni poziv osnovnim in srednjim šolam (JP MLADI 2023/2024)
 • Zadeva:Predmet poziva je financiranje posameznih aktivnosti iz programa letnih aktivnosti osnovnih in srednjih šol na področju ustvarjalnosti, podjetnosti in inovativnosti (v nadaljevanju UPI).Iz programa letnih aktivnosti osnovnih in srednjih šol se s tem javnim pozivom lahko financirajo naslednje aktivnosti: izvajanje aktivnosti po metodologiji Z ustvarjalnostjo in inovativnostjo do podjetnosti (Aktivnost A: delavnica ZUIP); izvajanje vikend aktivnosti za spodbujanje razvoja lastne ideje dijakov ali za reševaje izzivov podjetij ali drugih organizacij s strani mladih (Aktivnost B: Startup vikend); izvajanje obšolskih dejavnosti za mlade (Aktivnost C).
 • Rok prijave: 20. 4. 2023
 • Razpisovalec: SPIRIT Slovenija
 • Dodatne informacije: https://rb.gy/rbttr

 

 1. Javno povabilo Zelena delovna mesta
 • Zadeva:Omogoča subvencijo za zaposlitev brezposelnih na t.i. zelenih delovnih mestih. Subvencija znaša 680 EUR na mesec za polni delovni čas in se izplačuje 12 mesecev. Namen spodbud za zaposlitev je prispevati k ozelenitvi gospodarstva, okrepitvi prizadevanja za učinkovitejšo rabo energije in virov ter k zmanjšanju emisij toplogrednih plinov. Seznam dejavnosti in seznam poklicev je objavljen na https://rb.gy/81ndf.
 • Rok prijave: 30. 6. 2024 oz. do porabe sredstev
 • Razpisovalec: Zavod RS za zaposlovanje.
 • Dodatne informacije: https://rb.gy/81ndf

 

 1. Javni natečaj za Evropske nagrade za spodbujanje podjetništva za leto 2023
 • Zadeva:Evropska nagrada za spodbujanje podjetništva prepoznava in priznava najbolj uspešne spodbujevalce podjetništva v Evropi, predstavlja najboljše podjetniške prakse ter povečuje zavedanje o dodani vrednosti podjetništva. Prijavite se lahko, če ste državni, regionalni ali lokalni organ, javno-zasebno partnerstvo ali MSP in ste delali na uspešni pobudi, ki je spodbudila gospodarstvo bodisi na nacionalni, regionalni ali lokalni ravni.
 • Rok prijave: 22. 5. 2023
 • Razpisovalec: Evropska komisija in SPIRIT Slovenija
 • Dodatne informacije: https://www.spiritslovenia.si/razpis/398, Jerica Vidmar (059 089 510, Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.)
 1. Javni razpis za dodeljevanje garancij ugodnih bančnih kreditov za pospeševanje razvoja podjetništva v Koroški regiji za leto 2023
 • Zadeva:Upravičenci so mikro, mala podjetja, samostojni podjetniki, društva, zavodi, zadruge in socialna podjetja. Dostopajo lahko do ugodnih kreditov in garancij za investicije do 8 let, obratna sredstva in predfinanciranje projektov pa do 3 let. Višina garancije: 50% za investicije in 80% za obratna sredstva in predfinanciranje projektov. Sodelujoči banki: Delavska hranilnica d.d. (pogoji: 6 mesečni EURIBOR + 1,50 % pribitka) ter LON d.d. (pogoji: 6 mesečni EURIBOR + 1,50 % pribitka).
 • Rok prijave: 31. 12. 2023 oz. do porabe sredstev
 • Razpisovalec: RRA Koroška d.o.o.
 • Dodatne informacije: https://rb.gy/kficyt; Danijela Uran (059 085 183, Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.) in Urška Sušnik (059 085-180, Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.).

 

 1. Ostali aktualni razpisi: 

PRILOŽNOSTI, NASVETI IN ČLANKI

 1. TOP slovenski izumi
 • Zadeva: Ste vedeli, da je Slovenija v izumih pravi prvak? Da so slovenski vizionarji izumili predmete, ki so korenito spremenili svet in jih še danes uporabljamo na različnih področjih? Med njimi so ladijski propeler, kirurška igla, pršilo za parfum in carving smuči. Prebojne slovenske izume skozi zgodovino ter njihove avtorje si oglejte v videu, ki so ga pripravili v Tehnološkem parku Ljubljana.
 • Dodatne informacije: https://www.youtube.com/watch?v=NE7NyNz-ftM

 

 1. Vabilo za posredovanje interesa za skupinske predstavitve na mednarodnih sejmih v letu 2024 in prvem četrtletju leta 2025
 • Zadeva: Z namenom spodbujanja uspešnega mednarodnega poslovanja slovenskih podjetij javna agencija SPIRIT Slovenija načrtuje izvedbo skupinskih predstavitev slovenskega gospodarstva na mednarodnih sejmih v tujini v letih 2024 in 2025. Slovenska podjetja vabijo k posredovanju interesa za skupinsko udeležbo na mednarodnih sejmih v tujini v letu 2024 in prvem četrtletju leta 2025.
 • Dodatne informacije:https://rb.gy/qwkrg
 1. EIT Food Seedbed Incubator 2023
 • Zadeva: EIT Food Seedbed Incubator 2023 je brezplačen program, ki podpira inovativna agroživilska zagonska podjetja. Program izvaja EIT Food, največja evropska pobuda, ki podpira inovacije v agroživilskem sektorju. EIT Food Seedbed podpira ambiciozne podjetnike, podjetniške akademike in novoustanovljena podjetja na področjih trajnostno ribogojstvo, alternativni proteini, digitalna sledljivost, krožni prehranski sistemi in ciljna prehrana. Upravičenci bodo prejeli strokovno podporo (usposabljanje in mentorstvo) in finančno podporo. Rok za prijavo je 10. april 2023.
 • Dodatne informacije: https://entrepreneurship.eitfood.eu/launch
 1. Vlada sprejela strategijo Digitalna Slovenija 2030
 • Zadeva: Vlada je sprejela strategijo Digitalna Slovenija 2030, ki so jo pripravili na Ministrstvu za digitalno preobrazbo. V sodelovanju z ostalimi pristojnimi organi in drugimi deležniki bodo pripravili akcijski načrt za njeno izvajanje. Namenjena je strateškemu načrtovanju spodbujanja digitalne preobrazbe Slovenije v razvojnem obdobju do leta 2030. Temeljni cilj strategije je spodbujanje digitalne preobrazbe Slovenije v vseh segmentih - v družbi, državi, lokalnih skupnostih in gospodarstvu.
 • Dodatne informacije: https://rb.gy/5hni4
 1. Ustanovitev trikotnika za zagotavljanje likvidnosti gospodarstva
 • Zadeva: MGTŠ je oblikoval trikotnik, sestavljen iz dobaviteljev energije, ZBS in MGTŠ z namenom individualnega reševanja likvidnostnih izzivov gospodarstva pri dobavi energentov. Posamezno podjejte, ki se sooča z izzivi, povezanimi s plačilnimi roki dobave energentov in drugimi likvidnostnimi težavami, se glede teh izzivov najprej obrnejo na svojega dobavitelja.
 • Dodatne informacije:https://rb.gy/z3db7

 

Joomla! Debug Console

Session

Podatki o profilu

Uporaba pomnilnika

Database Queries