Center 101, 2393 Črna na Koroškem
02 87 048 10
Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.
DONACIJE POPLAVE 2023

Denarno pomoč za prizadete v občini Črna na Koroškem lahko nakažete na:

TRR: SI56 0110 0010 0007 227
SKLIC: 00 2393
NAMEN NAKAZILA: POPLAVE 2023
BIC BANKE: BSLJSI2X
KODA NAMENA: CHAR.

Hvala vam za vašo pomoč.

A A A

mpik rra koroška

 

Aktualne informacije in priložnosti za potencialne podjetnike in podjetja

 

 

AKTIVNOSTI MREŽNEGA PODJETNIŠKEGA INKUBATORJA KOROŠKA (MPIK)

 1. NAPOVEDUJEMO »MPIKov AS 2023«: Design thinking ter vitki pristopi kot orodji za zeleni in digitalni prehod
 • Zadeva: MPIKov AS vam vsako leto približa vsebine, ki izstopajo po naprednosti in tržni zanimivosti. Tokrat bo rdeča nit trajnost, digitalni prehod ter orodja, ki vam lahko pri tem pomagajo. Spoznali boste:
  • kaj pristopi kot so trajnostno, krožno, zeleno, digitalno, avtomatizirano, robotizirano v resnici pomenijo za podjetja ter zakaj jih bo prej kot slej nujno uveljaviti;
  • kako vam lahko pri tem pomagata orodji/metodi design thinking ter vitki pristopi;
  • praktični prikaz vpeljave vitkih pristopov oz. proizvodnje;
  • nepovratne in povratne finančne vire za vpeljavo obravnavanih pristopov v vaše podjetje.

Letošnja serija 4-ih delavnic bo potekala v podjetju Innoduler d.o.o., s čimer bo poleg ostalega omogočeno še učenje iz prakse. Pridruži se nam in postani MPIKov AS!

 • Termini: 23. 5., 30. 5., 6. 6. in 13. 6. 2023 (vsi termini med 9.00 in 15.00)
 • Kraj: Innoduler d.o.o., Šentjanž pri Dravogradu 144
 • Organizator: Mrežni podjetniški inkubator Koroška v sodelovanju z Innoduler d.o.o.
 • Dodatne informacije in prijave: prijave bodo možne od 10. 5. dalje – vabilo prejmete na e-mail

 

 1. Aktualno dogajanje v MPIK spremljajte na:

OSTALI DOGODKI

 1. Poletna šola astronomije GoChile
 • Zadeva: Poletna šola astronomije je namenjena dijakinjam in dijakom. Udeleženci in udeleženke šole bodo glavne projekte izvedli s teleskopom GoChile. Ob mentorski pomoči bodo načrtovali, izvedli in predstavili manjši raziskovalni projekt. Na predavanjih pa bodo razširili svoje teoretično znanje o temah kot so zvezde, kozmologija, črne luknje, temna snov in kozmični delci. Potekala bo na turistični kmetiji Lešnik blizu Slovenj Gradca, prijave zbirajo do 15. maja.Število sodelujočih je omejeno na največ 16, udeležba je brezplačna.
 • Termin: 13. – 19. 8. 2023
 • Kraj: kmetija Lešnik, Slovenj Gradec
 • Organizator: Fakulteta za naravoslovje Univerze v Novi Gorici, v soorganizaciji s Fakulteto za tehnologijo polimerov iz Slovenj Gradca in Fakulteto za varstvo okolja iz Velenja
 • Dodatne informacije in prijave:https://rb.gy/07t6k

 

 1. Poletna šola modeliranja in izdelave modelov lahkih letal s tehnologijo 3D tiska
 • Zadeva: Poletna šola je namenjena dijakom in dijakinjam, ki jih zanima modeliranje in 3D tisk ter želijo spoznati zakonitosti na področju modeliranja in izdelave modelov lahkih letal s pomočjo tehnologij 3D tiska. Rezultat ustvarjanja bo lasten prototip modela letala, ki ga bo vsak udeleženec na koncu preizkusil v organiziranem tekmovanju. Število sodelujočih je omejeno na največ 15, udeležba je brezplačna.
 • Termin: 27. – 30. 8. 2023
 • Kraj: FTPO Slovenj Gradec
 • Organizator: Fakulteta za tehnologijo polimerov iz Slovenj Gradca
 • Dodatne informacije in prijave:https://rb.gy/49s5f

RAZPISI in VIRI FINANCIRANJA

 1. Javni razpis P7 2023 mikrokrediti
 • Zadeva:Namen produkta je neposredno zagotavljanje ugodnih povratnih virov financiranja mikro in malim podjetjem. Ugodnosti so v predvsem v ročnosti kredita, možnosti koriščenja moratorija pri vračilu kredita, je brez stroškov odobravanja in vodenja ter v nižjih zavarovalnih zahtevah. Najnižji znesek kredita znaša 5.000 EUR, najvišji 50.000 (2 x 25.000 € - 2 vlogi). Kredit lahko krije do 100% vrednosti upravičenih stroškov projekta. Obrestna mera je 37,5 % 6 mesečnega EURIBORA + 0,8 %  (fiksni del).
 • Rok prijave: 22. 5., 18. 6., 18. 9. in 18. 10. 2023
 • Razpisovalec: Slovenski podjetniški sklad
 • Dodatne informacije:https://rb.gy/c4u34

 

 1. Natečaj za podelitev finančnih spodbud za najboljši poslovni model in njegovo predstavitev podjetnic začetnic 2023
 • Zadeva: Namen razpisa je nagraditi najboljših 100 (sto) predstavljenih poslovnih modelov podjetnic začetnic, ki so podjetje ustanovile v letu 2022 ali 2023.Upravičene prejemnice so podjetnice začetnice, ki so od 1. 1. 2022 do najkasneje en dan pred prijavo na razpis ustanovile podjetje, v katerem imajo vsaj 51% delež in so do prijave uspešno zaključile spletno usposabljanje ABC podjetništva, ki se izvaja na petih točkah SPOT Svetovanje, ter so se s svojo predstavitvijo poslovnega modela uvrstile med prvih 100 (sto) najbolje ocenjenih.
 • Rok prijave: 19. 5. 2023
 • Razpisovalec: SPIRIT Slovenija
 • Dodatne informacije: https://rb.gy/r1sy9

 

 1. P1 plus 2023 – Garancije sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere
 • Zadeva:Namen razpisa je omogočiti hitrejše, lažje, predvsem pa ugodnejše pridobivanje bančnih kreditov MSP. Upravičenci so mikro, mala in srednje velika podjetja, ki so organizirana kot gospodarske družbe, s.p.-ji, zadruge, zavodi ter socialna podjetja (so.p.). Upravičeni stroški so materialne in nematerialne investicije ter obratna sredstva. Podjetje mora imeti vsaj enega zaposlenega za polni delovni čas.Podjetja lahko zaprosijo za garancije Sklada v višini do 80% vrednosti kredita.Obrestna mera: 6 mesečni EURIBOR + 0,35% / 0,60% / 0,85%, odvisno od kreditno-garancijske linije.
 • Rok prijave: 5.5., 25.5., 15.6., 5.7., 1. 9., 15. 9., 1. 10., 15. 10.2023
 • Razpisovalec: Slovenski podjetniški sklad
 • Dodatne informacije: https://rb.gy/vmu9w
 1. Javni razpis za spodbujanje razvoja projektov zadružništva in socialne ekonomije 2023-2024
 • Zadeva:Podprti bodo projekti, ki bodo razvijali gospodarske dejavnosti v skladu z načeli socialne ekonomije ter bodo kot rezultat projekta na trgu ponudili nove, izboljšane storitve oziroma blago na področjih, ki jih opredeljuje Strategija razvoja Slovenije 2030. Cilj javnega razpisa je podpreti predvidoma 10 pilotnih projektov. Višina sofinanciranja upravičenih stroškov je najmanj 75.000 € do največ 150.000 € za posamezen projekt. Upravičeni stroški: stroški plač, storitve zunanjih izvajalcev, informiranje in komuniciranje, nakupe opreme in posredni stroški. Delavnica za prijavitelje bo organizirana predvidoma v sredo, 10. maja 2023, ob 10. uri.
 • Rok prijave: 17. 5. 2023
 • Razpisovalec: Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport
 • Dodatne informacije: https://rb.gy/vpf88

 

 1. Javni razpis za izvedbo ukrepa spodbujanja samozaposlovanja v občini Ravne na Koroškem v letu 2023
 • Zadeva:Upravičenci do pomoči so samozaposlene osebe, ki izpolnjujejo naslednje pogoje: gospodarski subjekt mora imeti sedež in dejavnost na območju Občine Ravne na Koroškem; dejavnost mora pomeniti edini in glavni poklic; oseba mora biti samozaposlena za polni delovni čas; samozaposlitev se mora ohraniti najmanj eno leto po podpisu pogodbe o dodelitvi dotacije; stalno prebivališče prijavitelja na območju Občine Ravne na Koroškem; samozaposlitev mora biti pričeta v obdobju od 1. 8. 2022 do 15. 11. 2023. Višina sredstev, ki jih prejme posamezni upravičenec, znaša 1.000 EUR
 • Rok prijave: 15. 11. 2023 oz. do porabe sredstev
 • Razpisovalec: Občina Ravne na Koroškem
 • Dodatne informacije: https://www.ravne.si/objava/746962

 

 1. Javni natečaj za podelitev letnih nagrad delodajalcem za dobro prakso na področju zaposlovanja invalidov za leto 2022
 • Zadeva:Prejemniku letne nagrade se bo podelila listina, s katero pridobi pravico do uporabe promocijskega logotipa »Invalidom prijazno podjetje«. Podelitev letnih nagrad delodajalcem za dobro prakso na področju zaposlovanja invalidov naj bi predstavljala dodatno vzpodbudo za vzpostavljanje ravnovesja med tehnološkim razvojem in družbeno odgovornim zaposlovanjem najbolj ranljivih skupin, predvsem invalidov.
 • Rok prijave: 1. 8. 2023
 • Razpisovalec: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
 • Dodatne informacije: https://rb.gy/z2f9t

 

 1. Podpora kulturnim dogodkom – sklad »dolina:dialoga«
 • Zadeva:V nevladni organizaciji v javnem interesu raum AU so oblikovali sklad dolina:dialoga. S sredstvi iz sklada želijo podpreti različne neprofitne kulturne dogodke, ki bodo realizirani v Mežiški dolini. Za sredstva lahko kandidirajo bodisi pravne osebe neprofitne narave bodisi posamezniki. Pri slednjih je razpisni pogoj, da v primeru sofinanciranja, projekt izpeljejo kot člani raum AU. Sedež organizacije oz. prebivališča posameznika, ki kandidira za sredstva, ni relevanten, bistven je le kraj izvedbe v eni od občin Črna na Koroškem, Mežica, Prevalje ali Ravne na Koroškem. Uspešne vloge bodo sofinancirane do maksimalno 1.000 eurov.
 • Razpisovalec: raum AU
 • Dodatne informacije: http://dolinadialoga.si/, Rado Carlo Poggi na Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

 

 1. Javni natečaj za Evropske nagrade za spodbujanje podjetništva za leto 2023
 • Zadeva:Evropska nagrada za spodbujanje podjetništva prepoznava in priznava najbolj uspešne spodbujevalce podjetništva v Evropi, predstavlja najboljše podjetniške prakse ter povečuje zavedanje o dodani vrednosti podjetništva. Prijavite se lahko, če ste državni, regionalni ali lokalni organ, javno-zasebno partnerstvo ali MSP in ste delali na uspešni pobudi, ki je spodbudila gospodarstvo bodisi na nacionalni, regionalni ali lokalni ravni.
 • Rok prijave: 22. 5. 2023
 • Razpisovalec: Evropska komisija in SPIRIT Slovenija
 • Dodatne informacije: https://rb.gy/3jsmr, Jerica Vidmar (059 089 510, Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.)
 1. Javni razpis za dodeljevanje garancij ugodnih bančnih kreditov za pospeševanje razvoja podjetništva v Koroški regiji za leto 2023
 • Zadeva:Upravičenci so mikro, mala podjetja, samostojni podjetniki, društva, zavodi, zadruge in socialna podjetja. Dostopajo lahko do ugodnih kreditov in garancij za investicije do 8 let, obratna sredstva in predfinanciranje projektov pa do 3 let. Višina garancije: 50% za investicije in 80% za obratna sredstva in predfinanciranje projektov. Sodelujoči banki: Delavska hranilnica d.d. (pogoji: 6 mesečni EURIBOR + 1,50 % pribitka) ter LON d.d. (pogoji: 6 mesečni EURIBOR + 1,50 % pribitka).
 • Rok prijave: 31. 12. 2023 oz. do porabe sredstev
 • Razpisovalec: RRA Koroška d.o.o.
 • Dodatne informacije: https://rb.gy/kficyt; Danijela Uran (059 085 183, Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.) in Urška Sušnik (059 085-180, Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.).

 

 1. Ostali aktualni razpisi: 

PRILOŽNOSTI, NASVETI IN ČLANKI

 1. V veljavi novela Zakona o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev
 • Zadeva: 7. aprila 2023 je bil v Uradnem listu RS objavljen Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev (ZZSDT-D). Veljati je začel dan po objavi, 8. aprila 2023, uporabljati pa se začne 3 mesece po uveljavitvi, razen nekaterih določb, ki se uporabljajo že z dnem uveljavitve zakona.
 • Dodatne informacije: https://rb.gy/ps9qz

 

 1. Objavljena so letna poročila podjetij za 2022
 • Zadeva: Od 21. 4. lahko preverite, kako so v letu 2022 poslovale gospodarske družbe in podjetniki. AJPES je namreč javno objavil več kot 96 % predloženih letnih poročil.
 • Dodatne informacije:https://www.ajpes.si/jolp/
 1. Ponovna obveznost izročanja izdanega računa
 • Zadeva: Z 18. aprilom 2023 je začel veljati Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o davčnem potrjevanju računov (Uradni list RS, št. 40), s katerim se je ponovno uvedla obveznost izročanja računa kupcu - končnemu potrošniku za kupljeno blago oziroma prejeto storitev. Davčni zavezanec mora kupcu račun vedno izročiti (ne le na njegovo zahtevo), in sicer ne glede na način plačila.
 • Dodatne informacije: https://rb.gy/5psub
 1. Vlada ustanavlja novo Javno agencijo za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost
 • Zadeva: Vlada je sprejela sklep o ustanovitvi Javne agencije za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost (ARIS), ki bo kot pravna naslednica Javne agencije za raziskovalno dejavnost (ARRS) prevzela njeno dejavnost, premoženje, zaposlene in dokumentacijo. Prav tako novoustanovljena agencija ARIS nadaljuje tudi vsa pravna razmerja ARRS-ja.
 • Dodatne informacije: https://rb.gy/gkijh
 1. Brezplačno svetovanje podjetjem v okviru EU projekta AMULET
 • Zadeva: V okviru EU projekta AMULET Advanced Materials & manufacturing technologies United for LightwEighT je na voljo brezplačno svetovanje malim in srednjim podjetjem, ki jo nudijo izbrani eksperti. Cilj projekta AMULET je okrepiti pozicioniranje sodobnih materialov (kompoziti na osnovi polimerov, lahke zlitine in keramični kompoziti na področjih avtomobilizma, vesolja & aeronavtike, energetike in gradbeništva), s ključno vlogo malih in srednje velikih podjetij. 
 • Dodatne informacije: dr. Jakob Koenig, IJS (Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.); https://amulet-h2020.eu/amulet

Če ne želite več prejemati e-novic RRA Koroška oz. MPIK, se lahko odjavite z e-mailom na Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate., kjer v »Zadeva« vpišite »Odjava od e-novic«.

 

Joomla! Debug Console

Session

Podatki o profilu

Uporaba pomnilnika

Database Queries