Center 101, 2393 Črna na Koroškem
02 87 048 10
Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.
DONACIJE POPLAVE 2023

Denarno pomoč za prizadete v občini Črna na Koroškem lahko nakažete na:

TRR: SI56 0110 0010 0007 227
SKLIC: 00 2393
NAMEN NAKAZILA: POPLAVE 2023
BIC BANKE: BSLJSI2X
KODA NAMENA: CHAR.

Hvala vam za vašo pomoč.

A A A

Občina Črna na Koroškem, Center 101, 2393 Črna na Koroškem, na podlagi 51. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18, 79/18, 61/20 - ZDLGPE, 175/20 - ZIUOPDVE), in 16. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list 31/2018), objavlja

 

JAVNO ZBIRANJE PONUDB ZA ODDAJO NEPREMIČNINE V NAJEM – POSLOVNI PROSTOR GOSTILNA ŽERJAV (DELAVSKI DOM)

 

NAJEMODAJALEC (naziv in sedež organizatorja javnega zbiranja ponudb)

Občina Črna na Koroškem, Center 101, 2393 Črna na Koroškem, tel.: 02 870 48 10, e-pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

PREDMET ODDAJE V NAJEM IN OPIS PREDMETA, KI SE ODDAJA V NAJEM

 

Nepremičnina gostilna Žerjav se nahaja v objektu Delavski dom Žerjav na naslovu Žerjav 21, 2393 Črna na Koroškem, št. stavbe 38 (del št. 8 in 13), ki se nahaja na parc. št. 53 k.o. Žerjav. Predmet oddaje v najem je gostinski lokal in zunanja terasa. Površina gostinskega lokala s posebno sobo je 78,19 m2 in zunanje terase v izmeri cca 55 m2. Najemnina vključuje še souporabo sanitarij, avle in stopnišča.
Nepremičnina se oddaja za gostinsko – turistično dejavnost. Poslovni prostori se oddajo delno opremljeni, ostalo opremo zagotovi najemnik sam.

 

IZHODIŠČNA NAJEMNINA

Najnižja ponudbena izhodiščna najemnina za nepremičnino, ki je predmet javnega razpisa je 200,00 EUR mesečno brez DDV.

 

NAČIN ODDAJE JAVNE PONUDBE IN ROK ZA ODDAJO PONUDBE

Pisne ponudbe z dokazili in prilogami morajo prispeti v zaprti kuverti najkasneje do petka, 21. 6. 2023 do 12.00 ure na naslov: Občina Črna na Koroškem, Center 101, 2393 Črna na Koroškem, z oznako: »NE ODPIRAJ – JAVNO ZBIRANJE PONUDB GOSTILNA ŽERJAV«. Na hrbtni strani kuverte mora biti označen naziv in naslov ponudnika.

Vse dodatne informacije lahko dobite na tel. št. 02 870 48 11 (Polona Obretan)

 

Razpis
Prilogast1-podatkioponudniku
Prilogast2-izjavaosprejemupogojev
Prilogast3-izjavaoveljavnostiponudbe
Prilogast4-ponudba

 

Občina Črna na Koroškem

 

Joomla! Debug Console

Session

Podatki o profilu

Uporaba pomnilnika

Database Queries