Center 101, 2393 Črna na Koroškem
02 87 048 10
Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.
DONACIJE POPLAVE 2023

Denarno pomoč za prizadete v občini Črna na Koroškem lahko nakažete na:

TRR: SI56 0110 0010 0007 227
SKLIC: 00 2393
NAMEN NAKAZILA: POPLAVE 2023
BIC BANKE: BSLJSI2X
KODA NAMENA: CHAR.

Hvala vam za vašo pomoč.

A A A

Na podlagi Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 23/07 – popr., 41/07 – popr., 61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS, 57/12, 39/16, 52/16 – ZPPreb-1, 15/17 – DZ, 29/17, 54/17, 21/18 – ZNOrg, 31/18 – ZOA-A, 28/19 in 189/20- ZFRO, 196/21 – ZDOsk, 82/23 in 84/23- ZDOsk-1), Odloka o proračunu Občine Črna na Koroškem za leto 2024 (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 16/2024), Statuta občine Črna na Koroškem (Uradno glasilo slovenskih občin štev.: 12/2017, 59/2017 in 14/2022) in Pravilnika o merilih in kriterijih za sofinanciranje izvedbe programov na področju socialnih, zdravstvenih in humanitarnih dejavnosti v Občini Črna na Koroškem (Uradni list RS, št. 127/03, 38/05 in Uradno glasilo slovenski občin, štev.: 24/2016 ) objavlja Občina Črna na Koroškem


JAVNI RAZPIS
ZA SOFINANCIRANJE IZVEDBE PROGRAMOV NA PODROČJU SOCIALNIH, ZDRAVSTVENIH IN HUMANITARNIH DEJAVNOSTI V OBČINI
ČRNA NA KOROŠKEM ZA LETO 2024


Predmet razpisa: predmet razpisa je sofinanciranje izvedbe programov društev oziroma organizacij s področja socialnih, zdravstvenih in humanitarnih dejavnosti, ki delujejo kot prostovoljne in neprofitne, in so v njihovem programu elementi skrbi za invalide, reševanje socialne stiske prebivalstva ali članov ter dobrodelnost in samopomoč.


Rok za oddajo prijav in način oddaje: Prijavo na javni razpis za dodelitev sredstev morajo vlagatelji poslati s priporočeno pošiljko, lahko pa jo oddajo tudi osebno na naslovu : Občina Črna na Koroškem, Center 101, 2393 Črna na Koroškem, od torka, 26. 3. 2024 do petka, 26.4.2024 do 13.00 ure. Šteje se, da je prijava prispela pravočasno, če je bila zadnji dan roka za oddajo prijav oddana na pošti s priporočeno pošiljko ali do 13.00 ure oddana na sedežu Občine Črna na Koroškem.

SKLEP O ZAČETKU POSTOPKA

JAVNI RAZPIS

RAZPISNA DOKUMENTACIJA - VLOGA Z OBRAZCI

NASLOVNA STRAN OVOJNICE

 

Joomla! Debug Console

Session

Podatki o profilu

Uporaba pomnilnika

Database Queries