Center 101, 2393 Črna na Koroškem
02 87 048 10
Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.
DONACIJE POPLAVE 2023

Denarno pomoč za prizadete v občini Črna na Koroškem lahko nakažete na:

TRR: SI56 0110 0010 0007 227
SKLIC: 00 2393
NAMEN NAKAZILA: POPLAVE 2023
BIC BANKE: BSLJSI2X
KODA NAMENA: CHAR.

Hvala vam za vašo pomoč.

Mladi v občini

Vsebine v pripravi...

Zdravje v občini

Vsebine v pripravi...
A A A

Občina Črna na Koroškem na podlagi Pravilnika o subvencioniranju malih komunalnih čistilnih naprav na območju Občine Črna na Koroškem (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 32/2023) in Odloka o proračunu občine Črna na Koroškem za leto 2024 (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 16/2024) objavlja

 

JAVNI RAZPIS ZA SUBVENCIONIRANJE MALIH KOMUNALNIH ČISTILNIH NAPRAV V OBČINI ČRNA NA KOROŠKEM V LETU 2024

1. Naziv in sedež naročnika javnega razpisa:
Občina Črna na Koroškem, Center 101, 2393 Črna na Koroškem, telefonska številka: 02 87 04 810, e-pošta:Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

2. Predmet javnega razpisa:
Predmet javnega razpisa je dodelitev proračunskih sredstev, namenjenih za nakup in vgradnjo malih komunalnih čistilnih naprav za stanovanjske objekte na območju Občine Črna na Koroškem.
Subvencionira se postavitev ene male komunalne čistilne naprave za en stanovanjski objekt, kot tudi postavitev ene komunalne čistilne naprave za več stanovanjskih objektov.

3. Rok za vložitev vlog in način oddaje vloge:
Prijavo na javni razpis za dodelitev sredstev morajo vlagatelji poslati s priporočeno pošiljko ali oddati osebno na naslovu: Občina Črna na Koroškem, Center 101, 2393 Črna na Koroškem. Razpis je odprt do porabe predvidenih sredstev v tekočem proračunskem letu.

4 . Dodatne informacije:
Vlagatelji lahko dobijo dodatne informacije o razpisu na Občini Črna na Koroškem – kontaktna oseba je Andrej Mandl, tel.: 02/ 870 48 19, e-pošta:Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate..

5. Razpisna dokumentacija:
Razpisno dokumentacijo lahko vlagatelji prevzamejo na sedežu Občine Črna na Koroškem, Center 101, 2393 Črna na Koroškem, vsak delovni dan.

Vsebina razpisne dokumentacije:

Besedilo Javnega razpisa za sofinanciranje malih komunalnih čistilnih naprav vobčini Črna na Koroškem v letu 2024

Obrazec 1 Vloga-Prijavni obrazec individualen

Obrazec 2 Vloga-Prijavni obrazec skupni

Obrazec 3 Izjava solastnika

Obrazec 4 Izjava lastnika zemljišča, kjer stoji MKČN

Obrazec 5 Osnutek dogovora o gradnji, uporabi, vzdrževanju in monitoringu skupne MKČN

Obrazec 6 Vzorec Pogodba o sofinanciranju MKČN

 

Joomla! Debug Console

Session

Podatki o profilu

Uporaba pomnilnika

Database Queries